Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Web časopisu Česká radiologie
je určen pouze pro lékaře a odborníky z oblasti medicíny nebo farmacie.

Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.