Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2022;76(2): 133 -138

IntronodáIní lymfografie

Intranodal lymphography

Vendelín Chovanec1,2, Zdeněk Bělobrádek2, Pavel Žák3, Antonín Krajina2, Ondřej Renc2, Dominika Écsiová3, Jan Raupach2
1 KanyLační středisko, Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Angio-intervenční oddělení, Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 IV. interní hemato-onkologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Cílem práceje poukázat na možnost provedení intranodální lymfografie z přímého nápichu lymfatické uzliny pod UZ kontrolou jako alternativy k pedální lymfografii.

SOUHRN

Chovanec V, Bělobrádek Z, Žák P, Krajina A, Renc O, Écsiová D, Raupach J. Intranodální lymfografie

Autoři prezentují dva případy, u kterých byla provedena UZ navigovaná punkce lymfatické uzliny s následným podáním olejové kontrastní látky, tzv. intranodální lymfografie neboli lymfangiografie. U prvního pacienta se jednalo o chylózní ascites, u druhého pacienta o spontánní pravostranný chylothorax. Význam lymfografie byl v průkazu extravazace lymfy, vyvolání aseptického zánětu vedoucího k fibróze a následně zástavě sekrece lymfy do pleurální nebo břišní dutiny. Intranodální lymfografie v současnosti nahrazuje klasickou pedální lymfografii, protože vede ke zkrácení celkové délky vyšetření a není nutná složitá preparace se zavedením jehly do mízní cévy na dorzu nohy.

Klíčová slova: intranodální lymfangiografie, lymfografie, navigace, punkce, ultrazvuk

Major statement

The aim of this study is to show the possibility of performing intranodal lymphangiography with ultrasound guided lymph node puncture as an alternative to pedal lymphangiography.

SUMMARY

Chovanec V, Bělobrádek Z, Žák P, Krajina A, Renc O, Écsiová D, Raupach J. Intranodal lymphography

The authors report two cases in which ultrasound-guided lymph node puncture with administration of oil contrast agent, so-called intranodal lymphography (lymphangiography), was performed. One patient was treated for chylous ascites, the other patient presented for right-sided chylothorax. The reason for lymphangiography was to demonstrate lymphatic extravasation and to induce aseptic inflammation leading to fibrosis with subsequent cessation of lymph secretion into the pleural or abdominal cavity. Intranodal lymphography replaces conventional bipedal lymphography because it reduces the duration of the examination and does not require difficult preparation and insertion of a  needle into lymphatic vessel at the dorsum ofthefoot.

Key words: intranodal lymphangiography, lymphography, navigation, puncture, ultra-sonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět