Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(2): 139 -142

Detekce Dresslerova syndromu pomocí 18F-FDG PET/CT u pacientky s febríliemi nejasného původu po předchozí miniinvazivní chirurgické plastice mitrální chlopně

Detection of Dressier syndrome following microinvasive mitral valve surgery by means of 18F-FDG PET/CTin 77-year-old woman with cardiac failure and fever of unknown origin

Jiří Doležal1, Jiří Vaňásek2, Jiří Dokoupil3, Eva Krčálová1, Elen Urbanová1
1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Velmi zajímavý případ 77 lete ženy s protrahovanými febriliemi nejasného původu, kde 18F-FDG PET/CT vyšetření detekovalo přítomnost Dresslerova syndromu po proběhlé miniinvazivní chirurgické plastice mitrální chlopně.

SOUHRN

Doležal J, Vaňásek J, Dokoupil J, Krčálová E, Urbanová E. Detekce Dresslerova syndromu pomocí 18F-FDG PET/CT u pacientky s febriliemi nejasného původu po předchozí miniinvazivní chirurgické plastice mitrální chlopně

Cíl: Cílem sdělení je prezentovat velmi zajímavý případ 77leté ženy s  protrahovanými febriliemi nejasného původu, kde 18F-FDG PET/CT vyšetření detekovalo přítomnost Dresslerova syndromu po proběhlé miniinvazivní chirurgické plastice mitrální chlopně.

Metodika: 77letá pacientka podstoupila miniinvazivní chirurgickou plastiku mitrální chlopně pro těžkou mitrální insuficienci. Po 2 týdnech byla pacientka opět hospitalizována pro akutní kardiálni selhávání. V průběhu hospitalizace došlo k rozvoji febrilního stavu nejasného původu, který nereagoval na podávání antibiotik. Provedené vyšetřovací metody neodhalily příčinu febrilního stavu. Následovalo PET/CT vyšetření.

Výsledky: PET/CT zobrazilo perikardiální výpotek šíře až 14 mm s intenzivní akumulací 18F-FDG před pravou srdeční komorou. Dále se zobrazilo několik lymfatických uzlin s akumulací 18F-FDG v mediastinu pretracheálně a uascendentníaorty. Nález byl hodnocen jako Dresslerův syndrom (perikarditida) s reaktivní zánětlivou lymfadenopatií v mediastinu. Následovala protizánětlivá léčba, po které došlo k odeznění febrilního stavu a regresi perikardiálního výpotku.

Závěr: PET/CT zobrazilo perikardiálnívýpotek s akumulací 18F-FDG. Vzhledem k časové souvislosti s proběhlým kardiochirurgickým výkonem na mitrálni chlopni, PET/CT vyšetření správně vyslovilo podezření na Dresslerův syndrom. 18F-FDG PET/CT tudíž zkrátil dobu diagnostického procesu a  zlepšilo management pacienta, což umožnilo zvolit správnou, efektivní léčbu.

Klíčová slova: Dresslerův syndrom, febrilní stav, PET/CT, 18F-FDG

Major statement

We present an interesting case of a 77-year-old women with cardiac failure and fever of unknown origin after micro-invasive mitral valve surgery. Subsequent 18F-FDG PET/CT revealed increased pericardial tracer uptake corresponding to Dressier syndrome.

SUMMARY

Doležal J, Vaňásek J, DokoupilJ,Krčálová E, Urbanová E. Detection of Dressier syndrome following microinvasive mitral valve surgery by means of 18 F-FDG PET/CT in 77-year-old woman with cardiac failure and fever of unknown origin

Aim: To present a rare case report of a 77-year-old woman presenting with a  cardiac failure and fever of unknown origin after micro-invasive mitral valve surgery. Subsequent 18F-FDG PET/CT revealed increased pericardialtracer uptake corresponding to Dressier syndrome.

Method: 77-year-old woman suffering from mitral regurgitation underwent micro-invasive mitral valve surgery. Two weeks later, she was admitted to the hospital due to cardiac failure. During hospitalization, a fever of unknown origin developed and did not respond to antibiotics. However, no diagnosis was made after an intensive workup. Due to recurrent fevers and an antibiotic treatment failure the whole body 18F-FDG PET/CT scan was performed.

Results: The PET/CT examination revealed increased 18F-FDG uptake in the pericardial effusion (thickness: 14 mm) and in mediastinal lymph nodes. Considering the previous micro-invasive mitralvalve surgery, the PET/CT findings were concluded as a Dressier syndrome with the reactive inflammatory changes in mediastinal lymph nodes. Inflammatory markers normalized after anti-inflammatory treatment (NSAID, corticosteroid and colchicine).

Conclusion: The 18F-FDG PET/CTimaging correctly detected Dressier syndrome following micro-invasive mitralvalve surgeryin a patient with fever of unknown origin. The examination improved a patient management and allowed a subsequent successful treatment.

Key words: Dressier syndrome, fever unknown origin, PET/CT, 18F-FDG


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět