Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, květen 2024, ročník 78


obsah

Původní práce
Selektivní embolizace uterinní arterie u symptomatických pacientek s rezidui fokálně abnormálně invazivní placenty

David Brustman, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Miroslav Lojík, Zdeněk Bělobrádek, Ondřej Renc, Antonín Krajina, Ivana Musilová-Kacerovská, Marian Kacerovský

Kazuistika
Rekanalizace pánevních žil s chronicky uzavřeným stentem při recidivě hluboké žilní trombózy

Jan Mašek, Radovan Malý, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Pavel Ryška, Jan Raupach

Původní práce
Výsledky karotického stentování při rutinním testování účinnosti protidestičkové léčby

Pavol Vigláš, Vojtěch Smolka, Jan Raupach, Aleš Hejčl, David Černík, Filip Cihlář

Původní práce
Průchodnost fenestrací po implantaci fenestrovaných a větvených stentgraftů u pacientů s pararenálním aneurysmatem břišní aorty

Marie Černá, Petr Utíkal, Jana Zapletalová, Vojtěch Prášil, Petr Dráč, Petr Kučera, Tomáš Maleňák, Pavel Jemelka, Tomáš Vávra, Martin Köcher

Původní práce
Endovaskulární léčba výdutí podkolenní tepny stentgraftem - dlouhodobé výsledky

Petr Kučera, Marie Černá, Jana Zapletalová, Richard Ronec, Petr Utíkal, Petr Janský, Julia Jaroščiaková, Martin Köcher

Přehledový článek
Pánevní žilní onemocnění

Jakub Hustý, Václav Pecháček, Alena Floriánová, Petr Kysela

contents

Original article
Uterine artery embolisation in symptomatic patients with retained focal abnormally invasive placenta

David Brustman, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Miroslav Lojík, Zdeněk Bělobrádek, Ondřej Renc, Antonín Krajina, Ivana Musilová-Kacerovská, Marian Kacerovský

Case report
Iliac vein recanalization in recurrent deep vein thrombosis with chronically occluded stent

Jan Mašek, Radovan Malý, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Pavel Ryška, Jan Raupach

Original article
Carotid artery stenting: influence of tailored antiplatelet therapy

Pavol Vigláš, Vojtěch Smolka, Jan Raupach, Aleš Hejčl, David Černík, Filip Cihlář

Original article
Patency of fenestrations after implantation of fenestrated and branched stent grafts in patients with pararenal abdominal aortic aneurysm

Marie Černá, Petr Utíkal, Jana Zapletalová, Vojtěch Prášil, Petr Dráč, Petr Kučera, Tomáš Maleňák, Pavel Jemelka, Tomáš Vávra, Martin Köcher

Original article
Endovascular treatment of popliteal artery aneurysm with stentgraft - long-term results

Petr Kučera, Marie Černá, Jana Zapletalová, Richard Ronec, Petr Utíkal, Petr Janský, Julia Jaroščiaková, Martin Köcher

Review
Pelvic venous disorders

Jakub Hustý, Václav Pecháček, Alena Floriánová, Petr Kysela