Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

REDAKČNÍ RADA


Vedoucí redaktor / Editor-in-chief

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň

Výkonná redakční rada / Executive editorials board

prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA.
Radiologická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
Fakultní nemocnice a LF UK, Plzeň

Redakční rada / Editorial board

Doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Ladislav Endrych, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Fakultní nemocnice a LF UP, Olomouc

Doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Fakultní nemocnice a LF MU, Brno-Bohunice

Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
Fakultní nemocnice a 2. LF UK, Praha-Motol

Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Fakultní nemocnice a LF UK, Plzeň

Doc. MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Fakultní nemocnice a 2. LF UK, Praha-Motol

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Privátní radiologická praxe Zlín

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Fakultní nemocnice a LF MU, Brno-Bohunice

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
Nemocnice na Homolce, Praha

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha

Mezinárodní členové redakční rady/International editorial board members

Prof. Carlo Nicola DeCecco, M.D.
Emory Medical University, Atlanta, USA

Prof. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D.
Onkologický ústav svätej Alžbety a LF UK, Bratislava, Slovensko

Prof. Stefania Romano, M.D., Ph.D.
University Hospital Naples, Itálie

Prof. Stefan Schönberg, M.D.
University Hospital Mannheim, Německo

Prof. Uwe-Josef Schöpf, M.D.
Medical University of South Carolina, Charleston, USA

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D.
Fakultná nemocnica a LF Martin, Slovensko

Čestní členové redakční rady/honorary editorial board members

Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
Fakultní nemocnice a LF UK, Bratislava, Slovensko

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Nemocnice Havlíčkův Brod

Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha

Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.,
Fakultní nemocnice a 2. LF UK, Praha-Motol