Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, prosinec 2009, ročník 63


obsah

Původní práce
Současné trendy zobrazování gynekologických onemocnění magnetickou rezonancí

Boris Kreuzberg, Jan Kastner, Zdeněk Rokyta, Zdeněk Novotný, Petr Mukenšnábl, Jiří Ferda 1

Původní práce
MR enterography using experimental SPIO oral contrast agent - first experiences

Marková Ingrid1,5, Kluchová Kateřina2,3, Izák Niko 1, Novák Pavel, Novotná Kateřina, Bielik Radoslav

Kazuistika
Vrozené anomálie žaludku

Jaromír Hořák, Jiří Bronský, Ondřej Petrů, Martin Kynčl, Miloslav Roček

Původní práce
Změny na MR mozku u onemocnění Charcot-Marie-Tooth typ X1

Jiří Lisý, Radim Mazanec, Jaroslav Tintěra, Václav Šimonovský, Pavel Seeman

Původní práce
Hodnocení přítomnosti nitrolební hypertenze pomocí kompresní dopplerovské ultrasonografie u posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu

Pavel Rejtar, Pavel Eliáš, Oldřich Pozler, Josef Jakubec, Jana Dědková, Jan Kopřiva, Zdeněk Kokštein, Jan Malý, Eva Tichá, Eva Čermáková

Kazuistika
Hypertrofická degenerace olivy

Milouš Derner, Běla Drugová, Rastislav Druga

Kazuistika
Neuromyelitis optica - nová diagnostická kritéria

Manuela Vaněčková, Dana Horáková, Andrea Burgetová 1, Jitka Němcová, Zdeněk Seidl

Původní práce
Zobrazení vokálního traktu pomocí MRI

Věra Peterová, Jan Krásenský, Věra Ečerová, Miroslav Kron, Lucie Peterová, Jan Kryštůfek, Tomáš Vampola

Původní práce
Virtuální pitva potraceného plodu

Jiří Ferda, Šárka Hadravská

Původní práce
RTG vývoj hlezenního kloubu - nové poznatky

Tomáš Pešl, Petr Havránek, Hana Melínová, Lea Havránková

contents

Original article
Recent trends in the imaging of gynaecological diseases with magnetic resonance

Boris Kreuzberg, Jan Kastner, Zdeněk Rokyta, Zdeněk Novotný, Petr Mukenšnábl, Jiří Ferda 1

Original article
MR enterografia s použitím experimentálnej SPIO orálnej kontrastnej látky - prvé skúsenosti

Marková Ingrid1,5, Kluchová Kateřina2,3, Izák Niko 1, Novák Pavel, Novotná Kateřina, Bielik Radoslav

Case report
Congenital anomalies of the stomach

Jaromír Hořák, Jiří Bronský, Ondřej Petrů, Martin Kynčl, Miloslav Roček

Original article
Magnetic resonance brain findings in Charcot-Marie-Tooth disease, type X1

Jiří Lisý, Radim Mazanec, Jaroslav Tintěra, Václav Šimonovský, Pavel Seeman

Original article
The assessment of the presence of the intracranial hypertension by means of the compression Doppler-ultrasound in posthaemorhagic newborns´hydrocephalu

Pavel Rejtar, Pavel Eliáš, Oldřich Pozler, Josef Jakubec, Jana Dědková, Jan Kopřiva, Zdeněk Kokštein, Jan Malý, Eva Tichá, Eva Čermáková

Case report
Inferior olive hypertrophy

Milouš Derner, Běla Drugová, Rastislav Druga

Case report
Neuromyelitis optica - new diagnostic criteria

Manuela Vaněčková, Dana Horáková, Andrea Burgetová 1, Jitka Němcová, Zdeněk Seidl

Original article
Imaging of vocal tract by MRI

Věra Peterová, Jan Krásenský, Věra Ečerová, Miroslav Kron, Lucie Peterová, Jan Kryštůfek, Tomáš Vampola

Original article
Virtual autopsy of an aborted fetus

Jiří Ferda, Šárka Hadravská

Original article
Radiology of the ankle joint development - some new observations

Tomáš Pešl, Petr Havránek, Hana Melínová, Lea Havránková