Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2009, ročník 63


obsah

Původní práce
Vyšetření transplantované ledviny zobrazením tenzorů difúze

Jiří Ferda, Hynek Mirka 1, Tomáš Reischig, Ondřej Hes, Boris Kreuzberg

Kazuistika
Pneumatosis cystoides coli

Martin Horák, Zuzana Ryznarová2,3, Viktor Komárek, Jiří Weichet

Původní práce
MR-enterografie s využitím ustálené fáze intravaskulární distribuce gadofosfesetu

Jiří Ferda, Hynek Mirka 1, Jana Koželuhova, Jan Kastner, Jan Baxa 1, Eva Ferdová, Ondřej Daum, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Původní práce
CT zobrazení benigních nádorových a nádorům podobných lézí čelistí

Jan Baxa, Jiří Ferda, JiříWalter, Pavel Andrle, Alena Skálová, Boris Kreuzberg

Původní práce
Přínos a radiační riziko při mamografickém screeningu za období 2003-2007

Otto Kodl, Eva Jursíková, Jan Daneš, Ladislav Tomášek

contents

Original article
Assessment of thetransplanted kidney using diffusion tensor imaging

Jiří Ferda, Hynek Mirka 1, Tomáš Reischig, Ondřej Hes, Boris Kreuzberg

Case report
Pneumatosis cystoides coli

Martin Horák, Zuzana Ryznarová2,3, Viktor Komárek, Jiří Weichet

Original article
Steady-state gadofosveset-enhanced dark lumen MR-enterography

Jiří Ferda, Hynek Mirka 1, Jana Koželuhova, Jan Kastner, Jan Baxa 1, Eva Ferdová, Ondřej Daum, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Original article
CT imaging of benign tumors and tumor-like lesions in jaw-bones

Jan Baxa, Jiří Ferda, JiříWalter, Pavel Andrle, Alena Skálová, Boris Kreuzberg

Original article
Benefits and radiation risk in breast mammography screening for period 2003-2007

Otto Kodl, Eva Jursíková, Jan Daneš, Ladislav Tomášek