Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, červen 2013, ročník 67


obsah

Původní práce
ZÁTĚŽOVÁ PERFUZNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE MOZKU S PODÁNÍM ACETAZOLAMIDU

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Jan Mraček, Vladimír Přibáň

Původní práce
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ FIBRÓZY V MYOKARDU POMOCÍ MRI - PILOTNÍ STUDIE

Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra, Dana Kautznerová, Radka Kočková

Původní práce
VYUŽITÍ MAGNETICKÉ REZONANCE K PRENATÁLNÍMU ZOBRAZENÍ ROZŠTĚPOVÝCH VAD RTU A  PATRA

Zdeněk Bělobrádek, Jan Žižka, Ludovít Klzo, Eva Šimáková, Karel Hodík, Eva Čermáková, Pavel Eliáš,

Původní práce
ZOBRAZOVACIE METÓDY PRI OTOSKLEÓZE - NAŠE SKÚSENOSTI

Katarína Sláviková, Zuzana Líšková, Miroslav Malik, Zuzana Kabátová, Milan Profant

Kazuistika
SPONTÁNNÍ RUPTURA RENÁLNÍHO ANGIOMYOLIPOMU

Marta Kinštová, Jiří Froněk, Zuzana Ryznarová

contents

Original article
ACETAZOLAMIDE CHALLENGE TEST DURING PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE BRAIN

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Jan Mraček, Vladimír Přibáň

Original article
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MYOCARDIAL FIBROSIS USING MRI - A PILOT STUDY

Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra, Dana Kautznerová, Radka Kočková

Original article
UTILIZING MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PRENATAL DETECTION OF CLEFT LIP AND PALATE CLEFTS

Zdeněk Bělobrádek, Jan Žižka, Ludovít Klzo, Eva Šimáková, Karel Hodík, Eva Čermáková, Pavel Eliáš,

Original article
IMAGING OF OTOSCLEROSIS - OUR EXPERIENCES

Katarína Sláviková, Zuzana Líšková, Miroslav Malik, Zuzana Kabátová, Milan Profant

Case report
SPONTANEOUS RUPTURE OF THE RENAL ANGIOMYOLIPOMA

Marta Kinštová, Jiří Froněk, Zuzana Ryznarová