Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2015, ročník 69


obsah

Přehledový článek
MULTIPARAMETRICKÉ ZOBRAZENÍ KARCINOMU PRSU NA TŘÍTESLOVÉ MAGNETICKÉ REZONANCI

Jiří Ferda, Jan Kastner, Radek Tupý, Ilona Zedníková, Andrea Ňaršanská, Ondřej Hes

Původní práce
PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ N-STAGINGU KARCINOMU PRSU POMOCÍ 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Alexander Malán, Ilona Zedníková, Andrea Ňaršanská, Ondřej Hes

Původní práce
ROLE PEROPERAČNÍ ULTRASONOGRAFIE V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO

Eva Korčáková, Hynek Mírka, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Václav Liška2,3, Jan Baxa, Eva Ferdová, Martina Nováková, Václav Skála

Přehledový článek
SOUČASNÝ POHLED NA DIAGNOSTIKU DIFUZNÍHO AXONÁLNÍHO PORANĚNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI

Jakub Stulík, Monika Justýna Poláčková, Marie Maxová, Marek Mechl

contents

Review
MULTIPARAMETRIC IMAGING OF THE BREAST CARCINOMA ON THREE-TESLA MAGNETIC

Jiří Ferda, Jan Kastner, Radek Tupý, Ilona Zedníková, Andrea Ňaršanská, Ondřej Hes

Original article
PRESURGICAL N-STAGING IN BREAST CARCINOMA WITH 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Alexander Malán, Ilona Zedníková, Andrea Ňaršanská, Ondřej Hes

Original article
THE ROLE OF INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN THE TREATMENT OF LIVER METASTASES OF

Eva Korčáková, Hynek Mírka, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Václav Liška2,3, Jan Baxa, Eva Ferdová, Martina Nováková, Václav Skála

Review
THE CURRENT VIEW ON DIAGNOSTICS OF DIFFUSE AXONAL INJURY BY IMAGING METHODS

Jakub Stulík, Monika Justýna Poláčková, Marie Maxová, Marek Mechl