Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2017, ročník 71


obsah

Přehledový článek
MR RELAXOMETRIE

Vít Herynek, Monika Dezortová, Dita Pajuelo

Přehledový článek
MULTIPARAMETRICKÉ ZOBRAZENÍ NÁDORŮ NA 3T MAGNETICKÉ REZONANCI

Radek Tupý, Jiří Ferda

Přehledový článek
VYŠETŘENÍ SRDCE A VELKÝCH CÉV MAGNETICKOU REZONANCÍ - PŘEHLED METOD A NOVÉ PERSPEKTIVY

Radomír Chabiniok, Lucie Súkupová, Dana Kautznerová, Jaroslav Tintěra

Přehledový článek
ZOBRAZOVÁNÍ HYALINNÍ CHRUPAVKY POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Andrea Šprláková-Puková, PetrVališ, Marek Mechl

Přehledový článek
1H MR SPEKTROSKOPIE - I. MOZEK

Monika Dezortová, Dita Pajuelo, Milan Hájek

Přehledový článek
1H MR SPEKTROSKOPIE - II. STANOVENÍ TUKŮ A CITRÁTU

Milan Hájek, Miloslav Drobný, Petr Šedivý, Monika Dezortová

Přehledový článek
31P A 19F MR SPEKTROSKOPIE A ZOBRAZOVÁNÍV IKEM/

Petr Šedivý, Vít Herynek, Monika Dezortová, Miloslav Drobný, Andrea Gálisová, Milan Hájek

Přehledový článek
MR BUNĚČNÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Daniel Jirák

Přehledový článek
FUNKČNÍ MR ZOBRAZOVÁNÍ: METODICKÝ PŘEHLED A NOVÉ PERSPEKTIVY

Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Jan Rydlo, Ibrahim Ibrahim

Přehledový článek
MR TRAKTOGRAFIE MOZKU A MR NEUROGRAFIE PERIFERNÍCH NERVŮ

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Filip Jírů

Přehledový článek
HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/MR

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa

contents

Review
MR RELAXOMETRY

Vít Herynek, Monika Dezortová, Dita Pajuelo

Review
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE HEART AND LARGE VESSELS - SURVEY OF METHODS AND NEW PERSPECTIVES

Radomír Chabiniok, Lucie Súkupová, Dana Kautznerová, Jaroslav Tintěra

Review
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF HYALINE CARTILAGE

Andrea Šprláková-Puková, PetrVališ, Marek Mechl

Review
1H MR SPECTROSCOPY - I. BRAIN

Monika Dezortová, Dita Pajuelo, Milan Hájek

Review
1H MR SPECTROSCOPY - II. LIPIDS AND CITRATE

Milan Hájek, Miloslav Drobný, Petr Šedivý, Monika Dezortová

Review
31P AND 19F MR SPECTROSCOPY AND IMAGING IN IKEM

Petr Šedivý, Vít Herynek, Monika Dezortová, Miloslav Drobný, Andrea Gálisová, Milan Hájek

Review
FUNCTIONAL MR IMAGING: METHODS AND NEW PERSPECTIVES

Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Jan Rydlo, Ibrahim Ibrahim

Review
MR TRACTOGRAPHY OF THE BRAIN AND MR NEUROGRAPHY OF THE PERIPHERAL NERVES

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Filip Jírů

Review
HYBRID IMAGING PET/MRI

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa