Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2018, ročník 72


obsah

Původní práce
DIAGNOSTICKÁ VÝTĚŽNOST PROSTÉHO SNÍMKU U PORANĚNÍ SKELETU HRUDNÍKU NÁSLEDKEM KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Marek Vinkler, Zbyněk Tüdös, Filip Čtvrtlík, Zuzana Sedláčková, Bronislav Klementa, Olga Klementová

Kazuistika
SPONTÁNNÍ PNEUMOTHORAX A PLICNÍ BAROTRAUMA

Jan Malý, Vladimír Koblížek, Martin Blažek, Lukáš Maršík, Eva Kočová

Kazuistika
PLICNÍ POSTIŽENÍ PŘI ULCERÓZNÍ KOLITIDĚ

Martin Hyršl, Eva Kočová, František Salajka

Původní práce
NÁHODNÉ NÁLEZY VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE U ZDRAVÝCH DOSPĚLÝCH PŘI VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEM

Zuzana Sedláčková, Jan Heřman, Richard Salzman, Jaroslav Vomáčka

Původní práce
BENEFIT HRCT PŘI PLÁNOVÁNÍ RETROSIGMOIDEÁLNÍ KRANIOTOMIE Z POHLEDU NEUROCHIRURGA

Martin Hampl, Kateřina Kikalová, David Krahulík, Matěj Halaj, Vlastimil Novák, Přemysl Stejskal, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka, David Kachlík

Kazuistika
NEČEKANÝ NÁLEZ GENERALIZOVANÉ MALIGNITY NEJASNÉHO ORIGA PŘI SCINTIGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ PŘÍŠTÍTNYCH TĚLÍSEK U HEMODIALYZOVANÉ PACIENTKY S KALCIFYLAXÍ

Eva Krčálová, Jiří Horáček, Sylvie Dusilová-Sulková, Ioannis Svilias, Eva Hovorková, Markéta Nová, Miroslav Ryba, Lucie Turková, Petr Dvořák, Rudolf Repák, Jiří Doležal

Kazuistika
KARCINOM PRSU A FEOCHROMOCYTOM - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ O VZÁCNÉ SYNCHRONNÍ NÁDOROVÉ DUPLICITĚ

Lucia Veverková, Filip Čtvrtlík, Eva Buriánková, Zdeněk Fryšák, Igor Hartmann, Jozef Škarda, Michaela Zezulová, Olga Klementová, Paulina Szasz, Zbyněk Tüdös

Doporučený postup
INDIKAČNÍ KRITÉRIA MR SRDCE A JEJICH ČASOVÝ HARMONOGRAM

Martin Pleva, Jiří Weichet, Tomáš Paleček, Jan Baxa, Theodor Adla, Dana Kautznerová, Šárka Bohatá

contents

Original article
DIAGNOSTIC ACCURACY OF X-RAY IN SKELETAL CHEST INJURIES FOLLOWING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION

Marek Vinkler, Zbyněk Tüdös, Filip Čtvrtlík, Zuzana Sedláčková, Bronislav Klementa, Olga Klementová

Case report
SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX AND PULMONARY BAROTRAUMA

Jan Malý, Vladimír Koblížek, Martin Blažek, Lukáš Maršík, Eva Kočová

Case report
PULMONARY INVOLVEMENT IN ULCERATIVE COLITIS

Martin Hyršl, Eva Kočová, František Salajka

Original article
INCIDENTAL ULTRASOUND FINDINGS IN THYROID IN NORMAL ADULT POPULATION

Zuzana Sedláčková, Jan Heřman, Richard Salzman, Jaroslav Vomáčka

Original article
BENEFIT OF HRCT IN RETROSIGMOID CRANIOTOMY PLANNING FROM A NEUROSURGEON PERSPECTIVE

Martin Hampl, Kateřina Kikalová, David Krahulík, Matěj Halaj, Vlastimil Novák, Přemysl Stejskal, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka, David Kachlík

Case report
DISSEMINATED MALIGNACY INCIDENTALLY DETECTED ON SCINTIGRAPHIC PARATHYROID IMAGING IN HAEMODIALYSED PATIENT SUFFERING FROM CALCIPHYLAXIS

Eva Krčálová1,8, Jiří Horáček2,8, Sylvie Dusilová-Sulková3,8, Ioannis Svilias, Eva Hovorková, Markéta Nová, Miroslav Ryba, Lucie Turková, Petr Dvořák, Rudolf Repák, Jiří Doležal

Case report
BREAST CANCER AND PHEOCHROMOCYTOMA - A CASE REPORT ABOUT RARE SYNCHRONOUS TUMOR OCCURRENCE

Lucia Veverková, Filip Čtvrtlík, Eva Buriánková, Zdeněk Fryšák, Igor Hartmann, Jozef Škarda, Michaela Zezulová, Olga Klementová, Paulina Szasz, Zbyněk Tüdös

CLINICAL INDICATIONS AND TIME SCHEDULE FOR CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Martin Pleva, Jiří Weichet, Tomáš Paleček, Jan Baxa, Theodor Adla, Dana Kautznerová, Šárka Bohatá