Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2018, ročník 72


obsah

Doporučený postup
DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRO PERIPROCEDURÁLNÍ MEDIKACI U ENDOVASKULÁRNÍCH VÝKONŮ

Marie Černá, Miloslav Roček, Jan H. Peregrin, Martin Köcher, Antonín Krajina, Radek Pádr, Josef Hořejš, Filip Cihlář

Kazuistika
OBOUSTRANNÁ ISCHEMIE PARAMEDIÁLNÍHO THALAMU A PERCHERONOVA ARTERIE

Zuzana Šustrová, David Černík, Jan Beneš, Michaela Cihlářova, Filip Cihlář

Kazuistika
PERIAORTÁLNÍ LYMFOM IMITUJÍCÍ INFEKČNÍ KOMPLIKACI PO EVAR

Milan Vajda, Jan Raupach, Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Petr Hoffmann, Michal Hůlek, Ondřej Živný, Radovan Malý, Veronika Vršanská, David Belada

Původní práce
ROLE EMBOLIZACE PŘI KRVÁCEJÍCÍ RUPTUŘE SLEZINY

Antonín Krajina, Tomáš Dědek, Jaromír Kočí, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Ondřej Renc, Radek Štichhauer, Jaroslav Koudelka, Eva Kočová, Pavel Rejtar, Zdeněk Turek, Lucie Nepovímová, Petr Dvořák, Pavel Ryška

Kazuistika
MASIVNÍ KRVÁCENÍ DO STEHNA U PACIENTA S NEUROFIBROMATÓZOU 1. TYPU

Ondřej Živný, Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Michal Hůlek, Milan Vajda, Tomáš Kvasnička, Michal Leško

Původní práce
MODIFIKOVANÁ EMBOLIZAČNÍ ENDOVASKULÁRNÍ TECHNIKA OŠETŘENÍ INSUFICIENTNÍ VELKÉ A MALÉ SAFÉNY U SYMPTOMATICKÉ FORMY ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

Karel Novotný, Miloslav Roček, Radek Pádr, Radim Pavlík, Michal Polovinčák, Theodor Adla, Petra Zimolová, Jana Choi-Širůčková, Martin Weis, Simon Jirát, Vilém Rohn

contents

CZECH SOCIETY OF INTERVENTIONS RADIOLOGY ČLS JEP GUIDELINES FOR PERIPROCEDURAL MEDICATION IN ENDOVASCULAR PROCEDURES

Marie Černá, Miloslav Roček, Jan H. Peregrin, Martin Köcher, Antonín Krajina, Radek Pádr, Josef Hořejš, Filip Cihlář

Original article
ENDOVASCULAR TREATMENT OF AORTOIUACAL ANEURYSMS WITH CONTEMPORARY REVASCULARISATION OF INTERNAL ILIAC ARTERY BY ILIAC BRANCHED STENTGRAFT

Martin Köcher, Petr Utíkal, Marie Černá, Petr Bachleda, Petr Dráč, Vojtěch Prášil, Jana Zapletalová

Case report
BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC ISCHEMIA AND THE ARTERY OF PERCHERON

Zuzana Šustrová, David Černík, Jan Beneš, Michaela Cihlářova, Filip Cihlář

Case report
PERIAORTIC LYMPHOMA MIMICKING INFECTIOUS COMPLICATION AFTER EVAR

Milan Vajda, Jan Raupach, Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Petr Hoffmann, Michal Hůlek, Ondřej Živný, Radovan Malý, Veronika Vršanská, David Belada

Original article
ROLE OF EMBOLISATION IN BLEEDING FROM LACERATED SPLEEN

Antonín Krajina, Tomáš Dědek, Jaromír Kočí, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Ondřej Renc, Radek Štichhauer, Jaroslav Koudelka, Eva Kočová, Pavel Rejtar, Zdeněk Turek, Lucie Nepovímová, Petr Dvořák, Pavel Ryška

Case report
MASSIVE INTRAMUSCULAR BLEEDING IN A NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 PATIENT

Ondřej Živný, Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Michal Hůlek, Milan Vajda, Tomáš Kvasnička, Michal Leško

Original article
MODIFIED EMBOUZATION ENDOVASCULAR TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF INSUFFICIENT LARGE AND SMALL SAPHENA IN SYMPTOMATIC FORM OF VENOUS INSUFFICIENCY

Karel Novotný, Miloslav Roček, Radek Pádr, Radim Pavlík, Michal Polovinčák, Theodor Adla, Petra Zimolová, Jana Choi-Širůčková, Martin Weis, Simon Jirát, Vilém Rohn