Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, listopad 2018, ročník 72


obsah

Přehledový článek
MR ENTEROGRAFICKÉ HODNOTENIE PODTYPOV CROHNOVEJ CHOROBY TENKÉHO ČREVA

Zuzana Líšková, Katarína Sláviková, Peter Mikula, Viera Lehotská

Kazuistika
PERKUTÁNNA EMBOLIZÁCIA BILIÁRNEHO LEAKU PRÍSTUPOM CEZ BILÓMOVÚ DUTINU

Magdaléna Mižičková, Miroslav Malik, Vladimír Javorka, Peter Labaš, Jozef Bilický

Přehledový článek
MOŽNOSTI VYUŽITÍ KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE (CEUS) V DIAGNOSTICKÉM ALGORITMU LOŽISKOVÝCH ZMĚN MLÉČNÉ ŽLÁZY

Eva Janů, Sylva Rybníčková, Karel Dvořák, Jiřina Little, Monika Schneiderová, Vlastimil Válek

Původní práce
LEUKEMICKÁ INFILTRACE CNS

Hana Petrášová1 Miloš Keřkovský , Radka Šlaisová, Zuzana Šustková, Tereza Andrašinová

Původní práce
KONSTRUKCE ŠIROCE PŘELADITELNÉ OBJEMOVÉ RADIOFREKVENČNÍ CÍVKY PRO MR ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH HLODAVCŮ

Martin Vít, Pavel Marton, Martin Burian, Andrea Gálisová, Daniel Jirák

Původní práce
POROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE U TŘÍ CT NAVIGOVANÝCH MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍCH METOD LÉČBY BOLESTI U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM LUMBOISCHIADICKÝM SYNDROMEM

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Antonín Krajina, Jakub Grepl, Jaroslav Storm, Ondřej Slezák, Eva Čermáková

contents

Review
MR ENTEROGRAPHIC EVALUATION OF THE SMALL BOWEL CROHN´S SUBTYPES

Zuzana Líšková, Katarína Sláviková, Peter Mikula, Viera Lehotská

Case report
PERCUTANEOUS EMBOLIZATION OF BILIARY LEAKAGE VIA BILOMA CAVITY

Magdaléna Mižičková, Miroslav Malik, Vladimír Javorka, Peter Labaš, Jozef Bilický

Review
THE POSSIBILITIES OF CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUD IN THE DIAGNOSTIC ALGORITHM OF BREAST LESIONS

Eva Janů, Sylva Rybníčková, Karel Dvořák, Jiřina Little, Monika Schneiderová, Vlastimil Válek

Original article
COMPARISON OF RESULTS OF TWO PROGRAMS EVALUATING EXTEND OF LUNG EMPHYSEMA ON CHEST CT

Jiří Vaňásek, Eva Čermáková, Aryan Ala´Aldeen, Eva Kočová

Original article
CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN ACUTE LEUKEMIA

Hana Petrášová1 Miloš Keřkovský , Radka Šlaisová, Zuzana Šustková, Tereza Andrašinová

Original article
CONSTRUCTION OF WIDE TUNEABLE VOLUME RADIOFREKVENCY COIL FOR MR IMAGING OF SMALL RODENTS

Martin Vít, Pavel Marton, Martin Burian, Andrea Gálisová, Daniel Jirák

Original article
INVASIVE PAIN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH CHRONIC SCIATICA

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Antonín Krajina, Jakub Grepl, Jaroslav Storm, Ondřej Slezák, Eva Čermáková