Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2018, ročník 72


obsah

Obrazová esej
CT NÁLEZY U ADENOKARCINOMU PLIC S LEPIDICKÝM RŮSTEM

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Vladimír Pavel, Gabriela Krákorová, Josef Vodička, Jarmil Šafránek, Petr Mukenšnabl

Původní práce
KORELACE MEZI PROCENTUÁLNÍM ZACHYCENÍM VOŠTINY NA HRCT PLIC VYHODNOCENÉ AUTOMATICKÝM PROGRAMEM CALIPER A VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACÍ RADIOLOGY

Martin Hyršl, Eva Kočová, Pavel Eliáš, Jiří Vaňásek, Jiří Jandura, Vladimír Bartoš, Jan Novosad

Původní práce
TIPS V ČESKÉ REPUBLICE: SOUČASNÝ STAV

Pavla Čabelková, Jozef Kováč, Jan H. Peregrin, Libor Kindl, Martin Köcher, Jakub Hustý, Radim Pavlík, Antonín Krajina

Původní práce
ZMĚNY FRAKČNÍ ANIZOTROPIE BÍLÉ HMOTY MOZKOVÉ U NEMOCNÝCH PO PRVNÍ EPIZODĚ SCHIZOFRENIE

Ondřej Slezák, Jan Žižka, Antonín Škoch4,5, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra2,4, Jiří Jandura, Pavel Eliáš

contents

CT FINDINGS IN LUNG ADENOCARCINHOMA WITH LEPIDIC GROWTH

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Vladimír Pavel, Gabriela Krákorová, Josef Vodička, Jarmil Šafránek, Petr Mukenšnabl

Original article
CT VOLUMETRY AND METASTATIC LIVER SEGMENTATION BEFORE HEPATIC SURGERY

Jaroslav Ludvík, Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Vladislav Třeška

Original article
CORRELATION BETWEEN PERCENTAGE OF HONEYCOMBING ON CHEST HRCT EVALUATED BYTHE CALIPER AUTOMATED PROGRAM AND VISUAL IDENTIFICATION BY RADIOLOGIST

Martin Hyršl, Eva Kočová, Pavel Eliáš, Jiří Vaňásek, Jiří Jandura, Vladimír Bartoš, Jan Novosad

Original article
TIPS IN THE CZECH REPUBLIC: CURRENT PRACTICE

Pavla Čabelková, Jozef Kováč, Jan H. Peregrin, Libor Kindl, Martin Köcher, Jakub Hustý, Radim Pavlík, Antonín Krajina

Original article
CHANGES OF FRACTIONAL ANISOTROPY OF THE CEREBRAL WHITE MATTER IN FIRST-EPISODE SCHIZOPHRENIA

Ondřej Slezák, Jan Žižka, Antonín Škoch4,5, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra2,4, Jiří Jandura, Pavel Eliáš