Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, listopad 2019, ročník 73


obsah

Přehledový článek
Role MR v akutním zobrazování mozku

Radka Dvořáková, Jiří Jandura, Pavel Ryška

Přehledový článek
Diagnostika ischemických CMP - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v  praxi

Petra Cimflová, Kateřina Vališ, Ondřej Volný2,3,4, Jan Vinklárek2,3, Michal Haršány2,3, Robert Mikulík2,3

Původní práce
Restrikce difúze na MR mozku

Zuzana Sedláčková, Jakub Čivrný, Eva Čecháková, Miroslav Heřman

Původní práce
Cytotoxický edém a jeho vývoj u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou v zadním povodí

Jakub Čivrný, Tomáš Dorňák, Tomáš Fürst, Miroslav Heřman, Marie Černá

Kazuistika
Akutní výšková nemoc v obraze magnetické rezonance

Jan Pernický, Radek Tupý, Petr Ševčík, Jiří Ferda

Přehledový článek
Radionuklidová vyšetření CNS

Jiří Doležal, Eva Krčálová

Původní práce
MR u akutních patologických stavů páteře

Jiří Jandura, Radka Dvořáková, Pavel Ryška, Antonín Krajina

Původní práce
Role selektivní spinální angiografie v diagnostice durálních arteriovenózních pištělí

Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Dagmar Krajíčková, Jaroslav Storm, Pavel Ryška, Vendelín Chovanec, Radka Dvořáková, Jan Raupach, Michal Rek, Jaroslav Adamkov, Tomáš Česák

Původní práce
Využití 18F-FDG-PET/CT v detekci skryté spondylodiscitidy

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Vladimír Přibáň

contents

Review
Role of MRI in acute brain imaging

Radka Dvořáková, Jiří Jandura, Pavel Ryška

Review
Diagnostic approach to ischaemic stroke - a review of imaging methods and their application in clinical practice

Petra Cimflová, Kateřina Vališ, Ondřej Volný2,3,4, Jan Vinklárek2,3, Michal Haršány2,3, Robert Mikulík2,3

Original article
Brain MRI with diffusion restriction

Zuzana Sedláčková, Jakub Čivrný, Eva Čecháková, Miroslav Heřman

Original article
Evolution ofcytotoxic edema in posterior circulation ischemic stroke

Jakub Čivrný, Tomáš Dorňák, Tomáš Fürst, Miroslav Heřman, Marie Černá

Case report
MRI findings in high altitude sickness

Jan Pernický, Radek Tupý, Petr Ševčík, Jiří Ferda

Original article
MRI of the acute pathologic conditions of spine

Jiří Jandura, Radka Dvořáková, Pavel Ryška, Antonín Krajina

Original article
Role of the spinal selective angiography in diagnosis of spinal dural arteriovenous fistulas

Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Dagmar Krajíčková, Jaroslav Storm, Pavel Ryška, Vendelín Chovanec, Radka Dvořáková, Jan Raupach, Michal Rek, Jaroslav Adamkov, Tomáš Česák

Original article
A role of 18F-FDG-PET/CT in the detection of occult spondylodiscitis

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Vladimír Přibáň