Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červenec 2020, ročník 74


obsah

Původní práce
Léčba periferních žitních malformací perkutánní sklerotizací etanolem

Martin Köcher, Marie Černá, Petr Utíkal, Jana Zapletalová, Bohumil Zálesák, Petr Dráč, Petr Jánský, Petr Bachleda, Pavel Xinopulos

Původní práce
TIPS v terapii akutní trombózy portální žíly

Pavla Čabelková, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Tomáš Fejfar, Jan Maňák, Eva Čermáková

Původní práce
Zkušenosti s žilním stentem sinus-Obliquus

Michal Polovinčák, Miloslav Roček, Petra Zimolová, Radek Pádr, Radim Pavlík, Teodor Adla

Původní práce
DSM (degradable starch microspheres) - embolizační materiál rozšiřující možností transarteriální chemoembolizace jater

Tomáš Rohan, Jakub Hustý, Tomáš Andrašina, Jiří Pánek, Daniel Bartušek, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek

Původní práce
Katetrizační léčba arteriálního krvácení do dolního zažívacího traktu

Antonín Krajina, Ondřej Živný, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec 1, Jan Raupach, Petr Dvořák, Ondřej Renc 1, Petr Hoffmann, Jan Maňák, Petr Hůlek

Původní práce
Endovaskulárníléčba spontánního krvácení u pacientů užívajících antikoagulační léčbu

Ondřej Renc, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík , Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Radovan Malý , Igor Guňka, Antonín Krajina

Původní práce
Spontánní disekce krčního úseku vnitřní krkovice

Miroslav Šercl, Zuzana Eichlová, Pavel Barsa, Veronika Mellanová, Vít Macháčka, Ladislav Endrych

contents

Original article
Ethanol sderotherapy of peripheral venous malformations

Martin Köcher, Marie Černá, Petr Utíkal, Jana Zapletalová, Bohumil Zálesák, Petr Dráč, Petr Jánský, Petr Bachleda, Pavel Xinopulos

Original article
TIPS in therapy of acute portal vein thrombosis

Pavla Čabelková, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Tomáš Fejfar, Jan Maňák, Eva Čermáková

Original article
The experience with venous sinus-Obliquus stent

Michal Polovinčák, Miloslav Roček, Petra Zimolová, Radek Pádr, Radim Pavlík, Teodor Adla

Original article
DSM (degradable starch microspheres) - embolization material expanding the possibilities of transarterial chemoembolisation of the liver

Tomáš Rohan, Jakub Hustý, Tomáš Andrašina, Jiří Pánek, Daniel Bartušek, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek

Original article
Transcatheter therapy of the lower gastrointestinal hemorrhage

Antonín Krajina, Ondřej Živný, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec 1, Jan Raupach, Petr Dvořák, Ondřej Renc 1, Petr Hoffmann, Jan Maňák, Petr Hůlek

Original article
Endovascular treatment of spontaneous bleeding in anticoagulated patients

Ondřej Renc, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík , Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Radovan Malý , Igor Guňka, Antonín Krajina

Original article
Spontaneous dissection of internal carotid artery

Miroslav Šercl, Zuzana Eichlová, Pavel Barsa, Veronika Mellanová, Vít Macháčka, Ladislav Endrych