Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, 4 2021, ročník 75


obsah

Editorial
Úvodník

Jiří Ferda

Původní práce
Zobrazení karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s podáním 68Ga-PSMA-11

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Pernický, Marika Looseová, Martina Odvody, Milan Hora, Jindřich Fínek, Ondřej Topolčan, Ladislav Pecen, Ondřej Hes

Původní práce
Klinicko-ekonomický potenciál PET/MR při stagingu karcinomu rekta

Alexandra Litavcová, Marek Dostál, Miloš Keřkovský, Simon Smrčka, Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl

Původní práce
Význam 18F-FDG-PET/MR při diagnostice horečky nejasné etiologie

Tomáš Rohan, Petr Hložanka, Marek Dostál, Andrea Šprláková-Puková

Přehledový článek
Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v České republice

Hynek Mírka, Martina Vašáková, Karel Hejduk, Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek, Miroslav Heřman, Eva Kočová, Jiří Ferda, Jana Skřičková, Ivana Čierná-Peterová, Eva Králíková, Petr Šonka, Petr Šubrt10, Bohumil Seifert11, Robert Lischke12, Luboš Petruželka13, Petr Papírník14, Lucie Súkupová15, Ondřej Krahula16

Původní práce
Cínová filtrace - jak ovlivní radiační zátěž nízkodávkové výpočetní tomografie sakroiliakálních kloubů?

Eva Korčáková, Jana Štěpánková, Jan Pernický, Petr Balta, David Suchý, Vlastimil Novotný, Kristýna Bajcurová, Hynek Mírka

Přehledový článek
Kľúčové postavenie ultrasonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s nádormi štítnej žľazy

Marianna Grigerová, Róbert Králik, Martin Griger, Emília Mojtová, Eva Takácsová, Ján Podoba

Přehledový článek
Diagnostika maligních nádorů hlavy a krku - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi

Martina Kelblová, Pavla Urbánková, Marta Pažourková, Tomáš Holeček, Jiří Vaniček

contents

Original article
Imaging of the prostatic carcinoma using PET/CT and PET/MRI with the application of 68Ga-PSMA-11

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Pernický, Marika Looseová, Martina Odvody, Milan Hora, Jindřich Fínek, Ondřej Topolčan, Ladislav Pecen, Ondřej Hes

Original article
Clinical and economical potential of PET/MRI in rectal cancer staging

Alexandra Litavcová, Marek Dostál, Miloš Keřkovský, Simon Smrčka, Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl

Original article
Significance of 18F-FDG-PET/MRI in the diagnosis of the Fever of Unclear Origin

Tomáš Rohan, Petr Hložanka, Marek Dostál, Andrea Šprláková-Puková

Review
Population pilot program for early detection of lung cancer in the Czech Republic

Hynek Mírka, Martina Vašáková, Karel Hejduk, Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek, Miroslav Heřman, Eva Kočová, Jiří Ferda, Jana Skřičková, Ivana Čierná-Peterová, Eva Králíková, Petr Šonka, Petr Šubrt10, Bohumil Seifert11, Robert Lischke12, Luboš Petruželka13, Petr Papírník14, Lucie Súkupová15, Ondřej Krahula16

Original article
Tin filtration - how it influencs the radiation exposure received by patient in low-dose computed tomography of sacroiliac joints?

Eva Korčáková, Jana Štěpánková, Jan Pernický, Petr Balta, David Suchý, Vlastimil Novotný, Kristýna Bajcurová, Hynek Mírka

Review
Key role of neck ultrasonography in the modern management of thyroid cancer

Marianna Grigerová, Róbert Králik, Martin Griger, Emília Mojtová, Eva Takácsová, Ján Podoba