Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2021, ročník 75


obsah

Původní práce
Vývoj počtu endovaskulárních neurointervenčních metod v České republice v letech 2013-2020 a přehled publikací s účastí českých autorů z let 2017-2020

Antonín Krajina, Filip Cihlář, Petr Duras, Jan Fiksa, Jakub Hustý, Ladislava Janoušková, Tomáš Jonszta, Martin Kocher, Boris Kožnar, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaníček15, Josef Veselka16

Přehledový článek
Endovaskulární léčba mezenteriální ischemie

Jan Raupach, Tomáš Fejfar, Alexander Hudák, Petr Dvořák, Pavel Ryška, Milan Vajda, Pavla Čabelková, Ondřej Renc, Antonín Krajina, Radovan Malý

Kazuistika
Endovaskulární léčba jaterní encefalopatie po TIPS pomocí redukčního stentgraftu

Antonín Krajina, Petr Hůlek2,3, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Ondřej Renc, Tomáš Fejfar, Štěpán Šembera

Původní práce
Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka u pacientů po transplantaci jater

Jan Mašek, Tomáš Fejfar, Soňa Fraňková, Libuše Husová, Ondřej Renc 1, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina, Jan Raupach

Kazuistika
Coronary subclavian steal syndrom

Patrik Turza, Jana Mašková, Jan H. Peregrin

Původní práce
Kavální filtry - zkušeností jednoho pracoviště

Matej Straka, Jakub Hustý, Tomáš Rohan, Martin Radvan, Marek Sůva

Původní práce
Hodnocení výsledků endovaskulární léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody dle doporučení mezinárodního multioborového konsenzu: Co je nutné sledovat a jsou kritéria splnitelná?

Martin Kocher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Marie Černá, Tomáš Veverka, Vojtěch Prášil, Michal Král, Tomáš Dorňák, David Franc, Petr Polidar

contents

Original article
Evolution of endovascular neurointerventional procedures numbers in Czech Republic between 2013 and 2020 years and literature survey of studies with the Czech authorship or coauthorship

Antonín Krajina, Filip Cihlář, Petr Duras, Jan Fiksa, Jakub Hustý, Ladislava Janoušková, Tomáš Jonszta, Martin Kocher, Boris Kožnar, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaníček15, Josef Veselka16

Review
Endovascular management of mesenteric ischemia

Jan Raupach, Tomáš Fejfar, Alexander Hudák, Petr Dvořák, Pavel Ryška, Milan Vajda, Pavla Čabelková, Ondřej Renc, Antonín Krajina, Radovan Malý

Case report
Endovascular therapy of post TIPS hepatic encephalopathy using reducing stentgrafts - case report

Antonín Krajina, Petr Hůlek2,3, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Ondřej Renc, Tomáš Fejfar, Štěpán Šembera

Original article
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients after liver transplantation

Jan Mašek, Tomáš Fejfar, Soňa Fraňková, Libuše Husová, Ondřej Renc 1, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina, Jan Raupach

Case report
Coronary Subclavian Steal syndrome - case report

Patrik Turza, Jana Mašková, Jan H. Peregrin

Original article
Retrospective analysis of complications associated with metallic esophageal stents implanted under fluoroscopy inside malignant stenoses

Peter Matkulčík1, Tomáš Rohan, Michal Uher, Jakub Hustý, Milan Dastych, Tomáš Andrašina

Original article
Inferior vena cava filters - a single-centre experience

Matej Straka, Jakub Hustý, Tomáš Rohan, Martin Radvan, Marek Sůva

Original article
Evaluation of results of endovascular treatment for acute ischemic stroke according to the recommendations of international multi-society consensus: What is necessary to follow and can be the stated criteria fulfilled?

Martin Kocher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Marie Černá, Tomáš Veverka, Vojtěch Prášil, Michal Král, Tomáš Dorňák, David Franc, Petr Polidar