Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, listopad 2022, ročník 76


obsah

Přehledový článek
Photon-counting CT

Lucie Súkupová

Původní práce
Polytrauma na CT - srovnání české a rakouské nemocnice

David Máchal, Petr Špiroch, Tomáš Fürst, Miroslav Heřman, Kateřina Máchalová Schovánková, Zuzana Sedláčková

Původní práce
Morfometrie hlavních orgánových tepen břicha prasete domácího - pilotní studie

Lada Eberlová, Hynek Mírka2,3, Václav Liška2,4, Lucie Kepková, Lucie Wiesnerová, Jiří Ferda

contents

Original article
Polytrauma on CT - comparison of Czech and Austrian hospital

David Máchal, Petr Špiroch, Tomáš Fürst, Miroslav Heřman, Kateřina Máchalová Schovánková, Zuzana Sedláčková

Original article
Morphometry of the main abdominal splanchnic arteries of domestic pig - a pilot study

Lada Eberlová, Hynek Mírka2,3, Václav Liška2,4, Lucie Kepková, Lucie Wiesnerová, Jiří Ferda