Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2022, ročník 76


obsah

Přehledový článek
Využití obrazové fúze MR a CT v běžné práci radiologa

Jan Baxa, Petra Smetáková, Radek Tupý

Přehledový článek
Hybridní zobrazení PET/MR u pediatrických pacientů

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Vojtěch Tůma, Roman Bosman, Tomáš Votava

Přehledový článek
Léčba bolesti u zlomenin páteře a facetového syndromu hrudní a bederní páteře z pohledu intervenčního radiologa

Pavel Ryška, Jiří Jandura, Milan Vajda, Michal Čech, Jiří Vaňásek, Jan Raupach, Petr Hoffmann, Roman Kostyšyn

Přehledový článek
Zkušenosti s použitím a zpracováním dat z měření průtoků magnetickou rezonancí sekvencí 4D Flow

Radek Galabov, Kateřina Škardová, Radomír Chabiniok, Tomáš Oberhuber, Radek Fučík, Pavel Eichler, Jan Kovář, Petr Pauš, Aleš Wodecki, Jaroslav Tintěra