Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 74 -78

Vysoký biliární ileus (Bouveretův syndrom)

High gallstone ileus (Bouveret's syndrome)

Petr Hoffmann1, Petr Dvořák1, ZdeněkVacek1, Emil Jaroš2
1Radiologická klinika LF UKa FN, Hradec Králové
2Chirurgická klinika FN, Hradec Králové
SOUHRN

Hoffmann P, Dvořák P, Vacek Z, Jaroš E. Vysoký biliární ileus (Bouveretův syndrom)

Autoři prezentují případ vysokého biliárního ileu u 76leté nemocné. Je diskutována problematika a přínos diagnostických metod a rentgenologický obraz daného onemocnění. Hlavním cílem sdělení je srovnání přesnosti stanovení diagnózy pomocí jednotlivých zobrazovacích vyšetřovacích modalit.

Klíčová slova: CT, biliární ileus, biliodigestivní pištěl, skiagram břicha, ultrasonografie, úspěšnost stanovení diagnózy.

SUMMARY

Hoffmann P, Dvořák P, Vacek Z, Jaroš E. High gallstone ileus (Bouvereťs syndrome)

The authors present a case of gallstone ileus in a 76 year old woman. Radiological features and benefits of various imaging modalities are discussed. The major aim of the article is to compare accuracy of various imaging methods (abdominal plain x-ray, ultrasound and CT).

Key words: CT, gallstone ileus, biliodigestive fistula, ultrasound, plain x-ray, diagnostic efficacy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět