Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 86 -91

Borelióza muskuloskeletálního systému

Lyme borreliosis of the musculoskeletal system

Jindra Brtková1, Petra Jiříčkova2, Jaroslav Kápla3, Karel Dědič4, Lenka Plíšková5
1Radiologická klinika LF UKa FN, Hradec Králové
2Radiodiagnostické oddělení Krajská nemocnice Pardubice
3Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové
4Fingerlandův ústav patologie LF UKa FN, Hradec Králové
5Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UKa FN, Hradec Králové
SOUHRN

Brtková J, Jiříčkova P, Kápla J, Dědič K, Plíšková L. Borelióza muskuloskeletálního systému

Přehled literárních údajů. Autoři shrnují dostupné literární údaje zahrnující patofyziologii onemocnění - včetně jeho imunologického podkladu - a v návaznosti na ni klinické projevy rozčleněné do známých klinických fází, zejména se zaměřením na postižení pohybového ústrojí.

Kazuistika. Přinášíme kazuistiku 52letého muže s anamnézou neuroboreliózy Po 6 měsících od zákusu klíštěte si začal stěžovat na bolesti prvního MTP kloubu pravé nohy a po dalších 6 měsících na extrémně bolestivý otok a zarudnutí pravé nohy, postupně až distálního bérce. Na MR byla zjištěna myositida plantárních svalů, byla provedena jejich biopsie s histologickým a imunologickým vyšetřením. Okrajově byly na MR zachyceny známky artritidy některých MTP kloubů. Časem se vyvinula suchá olupující se kožní afekce.

Klíčová slova: artritida, borelióza, MR, myositida, RTG.

SUMMARY

Brtková J, Jiříčkova P, Kápla J, Dědič K, Plíšková L. Lyme borreliosis of the musculoskeletal system

Review of literature. A review of the literature is presented, explaining the natural history of the disease together with clinical symptoms, based on the immunologic background and focusing on the symptoms of the musculoskeletal system.

Case report. The authors present a case of a 52-year-old man with a history of neuroborreliosis. Six months after a tick bite he presented with moderate pain of his right first metatarsophalangeal (MTP) joint, six months thereafter with severe pain in the entire right foot, redness and an extremely painful oedema, unable to walk. MRI revealed myositis of his plantar muscles and arthritis of several MTP joints. Subsequently, micro-histologic biopsy of the muscles with histologie and PCR evaluation was performed. The patient later developed a dry exfoliating affection of the skin on his lower legs.

Keywords: arthritis, Lyme borreliosis, MRI, myositis, X-ray.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět