Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2008;62(1): 114

Ohlédnutí za II. Českým neuroradiologickým kongresem


Ve dnech 11. až 13. října 2007 se v šumavském Srní uskutečnil v pořadí druhý celostátní kongres České neuroradiologické společnosti. Organizační výbor plzeňských kolegů v čele s prezidentem doc. B. Kreuzbergem a vědeckým sekretářem doc. J. Ferdou uchystal přitažlivý odborný program, zacílený na úskalí diagnostiky a endovaskulární terapie stenóz krčních úseků mozkových tepen a cévních mozkových příhod, zobrazování oblasti hlavy a krku a funkční vyšetřování v neuroradiologii. Od čtvrtečního rána do sobotního poledne zaznělo celkem 30 vyzvaných a 37 vědeckých sdělení ke stanoveným tématům. O tom, že šlo rozsahem o významnou akci, kterou podpořilo svou účastí 17 dodavatelských firem, svědčí celkový počet 214 účastníků, z toho 170 lékařů. Pro mě je to důkazem toho, že si rozsah oboru neuroradiologie konání vlastního kongresu jednoznačně zaslouží a že je žádoucí v tradici, zahájené již předchozím výborem Společnosti v čele s prof. Bohutovou, pokračovat. Dvouletý interval se střídavým konáním vůči radiologickému kongresu, navíc v podzimním termínu, který nekoliduje s na jaře konaným kongresem na Slovensku, se jeví jako vcelku příhodný. Vlídně podzimní, řadě z nás z předchozích plzeňských akcí již důvěrně známá ?domácí" atmosféra jednoho z nejpřitažlivějších šumavských míst bezpochyby prospěla k hladkému a uvolněnému průběhu akce. Nekonfliktní odborné diskuze se tak snadno přesouvaly z přednáškového sálu do debatních kroužků spontánně vznikajících v rámci příjemných společenských večerů. Jedním z nejaktivnějších a nejbystřejších diskutérů byl již tradičně nestor české radiologie profesor Steinhart; pro většinu z nás se stane okamžik potlesku vstoje, jehož se mu při předávání ocenění Společnosti za celoživotní přínos pro obor neuroradiologie dostalo, nezapomenutelným.

Konání kongresu bylo rovněž příležitostí k jednáním výborové a plenární schůze ČNRS, aktuální problémy též řešila Pracovní skupina intervenční neuroradiologie. V roce 2008 Společnost uspořádá dvě odborné schůze. První se uskuteční 21. 2. 2008 v ÚVN, hlavními tématy jsou postižení likvorových prostorů a záněty páteře a páteřního kanálu. Na podzim se sejdeme 20. 11. v Nemocnici Na Homolce a vyměníme si zkušenosti jednak se zobrazovací diagnostikou postižení tureckého sedla a orbity a dále se zobrazováním a léčbou arte-riovenózních zkratů. Výbor ČNRS dále upozorňuje na konání mezioborového Neurovaskulárního kongresu v Ostravě (4.-6. 3. 2008, viz program akcí na webu RS ČLS JEP), jehož program je velmi podnětný jak z klinického, tak neuroradio-logického hlediska.

Co na závěr? Těšme se na kongres příští, který se bude konat na podzim roku 2009 pod prezidentstvím prof M. Heřmana někde na pěkném středo- či severomoravském místě. Především však poděkujme za skvělý kongres proběhlý - jak zkušeným matadorům z Plzně, tak i neméně osvědčené agentuře Contour s.r.o., vedené Janou Řehořovou.

A ještě jedna věc - v Srní U Panenku je teď samoobsluha, ale pivo mají pořád výborné - svědky jsou mi prof A. Krajina a doc. J. Ferda.

Za výbor České neuroradiologické společnosti prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.


Zpět