Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(3): 285 -289

Interkostální plicní hernie

Intercostal lung hernia

Lenka Hořejší1, Milouš Derner1, David Škvára1, Václav Švadleňák2
1Radiologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2Oddělení hrudní chirurgie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
SOUHRN

Hořejší L, Derner M, Škvára D, Švadleňák V. Interkostální plicní hernie

Plicní hernie je vzácné onemocnění, při kterém dochází k protruzi plicního parenchymu z dutiny hrudní do podkoží. Až dosud bylo publikováno asi 300 případů. Autoři popisují tři případy získaných interkostálních hernií. Nemocní byli starší 50 let. U dvou došlo k herniaci plíce v souvislosti s onemocněním dýchacích cest, u jednoho nemocného v souvislosti se zlomeninou žebra. Ve všech případech se herniace manifestovala jako měkká, někdy bolestivá rezistence zvětšující se při kašli, nebo při Valsalvově manévru. Plicní hernie byla prokázána při skiaskopii nebo CT vyšetření hrudních orgánů. Peroperačně byly u všech nemocných zjištěny zlomeniny žeber a atrofie interkostálních svalů.

Klíčová slova: CT, hrudní stěna, plicní hernie, zlomenina žeber.

SUMMARY

Hořejší L, Derner M, Škvára D, Švadleňák V. Intercostal lung hernia

Lung hernia is an abnormal protrusion of the lung beyond the confines of the thoracic cage. Lung hernia is an uncommon entity with fewer than 300 cases reported in the literature. We herein report three additional cases of aquired lung herniation through the intercostal space. All patients were in range 54-75 years. In two patients herniation occured in connnection with respiratory disorders and in one patient in connection with rib fracture. In all cases herniation dispays sof sometimes painful bulge increasing during coughing or Valsalva maneuver. Hernias were demonstrated on chest radiographs and clearly shown on CT scans. Surgery confirmed in our patients fractures of ribs with consecutive atrophy of intercostal muscles.

Key words: CT, thoracic wall, lung hernia, rib fractures.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět