Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(3): 319

Prof. MUDr. Vlastimil Čapek
(17. 1. 1925 - 21. 6. 2008)


V USA skonal v sobotu 21. června na následky náhlé mozkové příhody náš významný emigrovaný krajan, jeden z nemnoha již - ještě žijících - příslušníků poválečné vystudované generace radiologů, který během své odborné činnosti prošel řadou pracovišť v České republice (Cheb, FN Bulovka v Praze). A když byl donucen okolnostmi k politické emigraci v roce 1968 do USA, vypracoval se až na prestižní místo přednosty Radiologické kliniky Státní univerzity v Chicagu. Jeho pionýrský běh života a odborné přínosy podrobně vylíčila "Galerie současných významných krajanů-radiologů v zahraničí" (Ces Radiol 1999; 53: 260?263). Poslední roky života trávil se svou chotí na odpočinku v Oregonu. Oba jejich synové (z nichž starší už rovněž nežije), sledovali oborovou dráhu svého otce a udržovali, tak jako on, četné sympatizující a podpůrné styky s československými i a českými radiology při různých kongresových příležitostech. Ztráta přítele a kolegy Čapka je citelná jak pro jeho rodinu, tak i pro ty z nás, kteří ho znali a cenili si jeho houževnatosti, píle a soustavné propagace dobrého jména našeho oboru v zahraničí.

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.


Zpět