Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Tematické sdělení


Ces Radiol 2010;64(Suppl. 1): 7 -23

Diagnostické zobrazení mikrosvěta a makrosvěta nádorů

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Petr Duras, Boris Kreuzberg
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět